diumenge, 31 de maig del 2015

Gorgs del Torrent del Puig - Font de les Marrades - Mina dels Bandoles - Hostalets den BasMoli Vell


Torrent del Puig
Font de les Fogoses


Gorga de L'Ansat

 
Salt de l'Olla petita o de la capaGorga dels Cristians


Salt de l'Olla

Font de les MarradesLes MarradesMina dels Bandoles

Les Marrades del Grau constitueixen el punt de més elevat interès històric i
arqueològic de l’antic camí ral de Vic a Olot. L’estat de conservació de molts
trams de paviment i de les estructures de fàbrica i enginyeria conservades
certifiquen aquesta apreciació. A tot això cal afegir-hi l’evident interès
paisatgístic i esportiu. Per tot això les Marrades cal que siguin considerades
com un dels elements de més valor dins l’àmbit de l’arquitectura pública
moderna de Catalunya, i protegides institucionalment al nivell que els
correspon.


L'Esquirol casa de turisme rural

L'AubertEls Hostalets den Bas