dimecres, 30 de gener del 2013

El LLuçanes

Santuari de la Mare de Deu de Lourdes

                         
         Creu de les Dones               

          la Cadira d'en Galceran
             

la Pedra Dreta

Roc Foradat o Roc de la Bruixa Napa

Font de les CovesErmita de Sant Sebastià

Prats de Lluçanes

                     
                             Olost