diumenge, 8 d’abril de 2012

Estany de Sils


L'Estany de Sils és un espai natural protegit inclós en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Catalunya i ha estat inclós a la xarxa europea d'espais naturals Natura 2000. Fins a mitjans del segle XIX els terrenys inclosos en aquest espai corresponien a una llacuna que fou dessecada per tal d'obtenir noves terres de conreu i lluitar contra el paludisme. Tanmateix, grácies a les condicions d'especial humitat i inundabilitat, encara es conserven diverses espècies de flora i fauna característiques de les zones humides. En els darrers segles, les árees d'inundació natural han estat en recessió i avui són escasses a Catalunya. A més en un context predominantment mediterrani, la conservació d'espais com l'Estany de Sils ha esdevingut del máxim interès.Sens dubte, els ocells constitueixen l'element més visible. El caràcter de l'Estany de Sils com a espai humit fa que siguin moltes les espécies migratòries que hi fan aturades al llarg dels seus viatges per tal d'arrecerar-se i cercar aliment. Altres, en canvi, utilitzen aquest espai com a indret per a la reproducció, com és el cas del cabusset (Tachybaptus ruficollis), el martinet menut (Ixobrychus minutus), el rascló (Rallus aquaticus) i el picot gracer petit (Dendroscopos minor).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada